Wat is de ‘cloud’?

Wat is de cloud ? Iedereen heeft het altijd over de ‘cloud‘ maar wat is dit nu juist? Cloud is het Engelse woord voor wolk en komt van cloud computing of een wolk van computers. Concreet dus het beschikbaar stellen van IT hulpmiddelen (software of hardware) via een netwerk van computers. Het meest gebruikte netwerk is […]